مبلمان شهری

ایستگاه فروش

ایستگاه فروش

درشهرهای امروزی تأمین کالا وخدمات مورد نیاز شهروندان برای افزایش رفاه آنها اهمیت بسیاری یافته است.دردسترس بودن کالا وخدمات اجتماعی،فرهنگی بخشی از اهداف برنامه ریزان شهری است.ما برای این منظور کیوسک یا غرفه های استانداردی را طراحی نموده ایم و میتوانیم طرح های دیگری را براساس لیست درخواست مشتری ارائه دهیم. ایستگاه فروش شامل : ایستگاه فروش خوراکی و ایستگاه فروش مطبوعات هستند.

شما می توانید ایستگاه فروش را بر اساس دسته بندی مواد ساخت ، ملاحظه  نموده و کد رنگ مورد نظرتان را نیز از صفحه پالت رنگ RAL انتخاب بفرمایید.

 

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل