مبلمان شهری

محصولات ویژه

محصولات ویژه

محصولات اقلیمی

گزینه های منتخب برای ایجاد محصولات ویژه علاوه بر تمرکز برشرایط اقلیمی ایران توجه به به نیازهای روزانه شهروندانی است که مورد غفلت قرار گرفته است و با کشف پاسخ هیجان انگیز میتواند خاطره خوبی را در ذهن شهروندان بیافریند.در بخش طراحی محصولات جدید ما درتلاش برای درک هویت سازی دوسویه انسان ومکان در جهت ارتقا پیوند روانی افراد با فضا برای افزایش تعامل آنها درانواع فعالیت های اجتماعی درمحیط شهرهستیم. بنابراین ازشما میخواهیم دراین امرنظرات حقیقی خود را با ما درمیان بگذارید.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل